whatsapp

Disease Reversal (Hastalıkların Geriye Çevrilmesi)

Başta obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere, “kronik hastalıklar” olarak adlandırılan hastalıklar büyük oranda yaşam tarzımızdan kaynaklanmaktadır.

Başlıca Hastalık yaratan faktörler;

  • Sigara ve Alkol gibi kötü alışkanlıklar
  • Aşırı Beslenme
  • Sağlıksız Beslenme
  • Hareket Yetersizliği
  • Mademki kronik hastalıklar büyük oranda yaşam tarzımızdan kaynaklanan faktörler nedeniyle oluyor, o halde (mantıken) bu faktörlerin ortadan kaldırılması ile hastalıkların gerilemesi gerekiyor ve geriliyor da.

G3

ABD nin ünlü Cleveland Clinic hastanesinde doğan bu tedavi yöntemi ile Şeker hastalığı ve Koroner Kalp hastalığı gibi ağır kronik hastalıklar özel tedavi programları ile duraklatılıyor ve hatta geriletilebiliyor.

G2G1

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu ülkemizde “Disease Reversal” tedavisinin öncüsü ve ileri gelen otoritesidir.

  • Obezite tedavisi
  • Tip 2 Diyabet
  • Koroner Arter Hastalığı

Tedavileri için kişiye özel program hazırlanmakta ve tedaviler gerçekleştirilmektedir.